Kv.13 Östra Hagastaden vård- och omsorgsboende Micasa Fastigheter Fotograf/Källa: Marge Arkitektbyrå

Micasa Fastigheter ger Marge Arkitekter AB uppdraget att utforma nybyggnationen av ett modernt vård- och omsorgsboende i Hagastaden.

Kvarter 13 ligger i Östra Hagastaden, som börjar i höjd med Sankt Eriksgatan och sträcker sig över Tullhusplatsen till Wenner-Gren Center. Här ska Micasa Fastigheter på uppdrag av Norrmalms stadsdelsnämnd bygga vård- och omsorgsboende med 90 moderna lägenheter. Efter genomförande av tre parallella skissförslag står det klart att det blir Marge Arkitekter AB som tilldelas uppdraget.

  • Marges förslag lever upp till våra högt ställda krav på kvalitet och varierad, attraktiv arkitektur som också är yteffektiv, säger, säger Larisa Freivalds, Fastighetsutvecklare för nyproduktion hos Micasa Fastigheter.

Arkitektbyråns uppdrag är att ta fram ett koncept för hur klassiska innerstadskvarter kan förenas med ny och framåtblickande arkitektur och hur denna anpassas till att möta de olika stads- och parkrum som planeras omge området. I kvarter 13 planeras, förutom 90 bostäder för vård- och omsorg, förskola och studentbostäder. Totalt ska vård- och omsorgsboendet omfatta 10 avdelningar i 5 plan.

Det är avgörande för Micasa Fastigheter att den nya fastigheten för vård- och omsorgsboendet omfattar planlösningar som är lätta att orientera sig i,  ambitionen är korridorslösa boenden med stark hemkänsla. Huset ska smälta in i stadsmiljön och bidra till helheten i den arkitektoniska utformningen av kvarteret. Maria Mannerholm, vd för Micasa fastigheter, är nöjd med att projektet nu tagit ett steg närmare byggstart, under 2:a kvartalet år 2022.

  • Vi ser fram emot att få börja bygga moderna, trygga och trivsamma boenden för stadens äldre innevånare, säger Maria Mannerholm.Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor.


Kontakt


Maria Mannerholm

VD Micasa Fastigheter

maria.mannerholm@micasa.se

+46 8 50836000

+46 8 50836010