Kvarteret Köpenhamn 1 i Kista Fotograf/Källa: Olof Holdar

Micasa Fastigheter i Stockholm AB tecknar kontrakt med ByggPartner i Dalarna AB för omfattande utveckling av fastigheten Köpenhamn 1 i Kista. Det handlar om en totalrenovering av servicehuset samt produktion av 99 nya seniorbostäder i en annan del av fastigheten.

Vi är stolta att kunna presentera ett projekt som har stor betydelse för utvecklingen av vårt fastighetsbestånd och Stockholms stad. Vi har god erfarenhet av ByggPartner från tidigare byggprojekt och ser fram emot fortsatt samarbete, säger Karl Frisell, projektchef på Micasa Fastigheter.

Upphandling av entreprenör har utförts genom selektivt förfarande och entreprenadformen är en totalentreprenad, där ByggPartner utför arbetet på uppdrag av Micasa Fastigheter.

Att få arbeta med ett allmännyttigt bolag som Micasa och skapa nytta för de äldre är helt i linje med ByggPartners värdegrund. Vi är mycket glada över uppdraget, säger ByggPartners vd, Fredrik Leo.

Det är två lamellhus från 1977 som står inför upprustning. Den första etappen innebär totalrenovering av det befintliga servicehuset i fastigheten, och sker på uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Den andra etappen innefattar produktion av 99 helt nya seniorlägenheter.

Projektet inleds med renovering av servicehuset: Planerad start Q4 2020. Beräknat färdigt Q2 2022.
De nya seniorlägenheterna beräknas stå klara till hösten 2023.

Micasa Fastigheter arbetar med att utveckla befintliga fastigheter i enlighet med uppdraget att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder till stadens äldre samt till personer med funktionsnedsättning, och till av staden prioriterade grupper.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB  är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Bolagets huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyror till stadens äldre och personer med funktionsnedsättning, samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Bolaget är sedan 2005 ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Kontakt


Karl Frisell

chef nyproduktion Micasa Fastigheter och medlem i styrgruppen för Rättvist byggande.

karl.frisell@micasa.se

+46 8 508 360 00

+46 8 508 360 90