Oannonserade kontroller på våra byggen utförs av säkerhetsföretaget Scandinavian Risk Solution, SRS. Fotograf/Källa: Bengt Alm

Byggbranschen befinner sig idag i ett läge där seriösa aktörer behöver ta ansvar för att säkerställa att lagar och regler, etik och moral följs ute på våra byggarbetsplatser. Nu ställer sig även Micasa Fastigheter bakom initiativet Rättvist byggande som arbetar för en sund konkurrens på lika villkor och sunda arbetsvillkor gäller på byggarbetsplatserna.

  • Stockholmarna och Stockholms bolags hyresgäster ska kunna lita på att våra hus är byggda utifrån sunda värderingar. Det är viktigt att hela kedjan av byggaktörer arbetar åt samma håll för ett hållbart byggande, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt, säger Maria Mannerholm, vd Micasa Fastigheter.

Stockholms stads fastighetsbolag Familjebostäder, SISAB, Stockholmshem och Svenska Bostäder står tillsammans bakom initiativet Rättvist byggande vilket i juni förra året undertecknades av bolagen. Idag är modellen för Rättvist byggande fullt ut implementerad. Micasa Fastigheter tar nu steget att också ingå i initiativet. Därmed står samtliga fem fastighetsbolag i Stockholms stad enade i kampen mot byggfusket.

  • Målsättningen för oss är att branschen ska känna till och förstå att det inte lönar sig att fuska på våra arbetsplatser, säger Karl Frisell, chef nyproduktion Micasa Fastigheter medlem i styrgruppen för de anslutna bolagen.

Micasa Fastigheter äger, bygger, förvaltar och utvecklar Stockholms stads omsorgsfastigheter.  Bolagets uppdrag är att tillgodose bostäder för seniorer och för grupper som av staden är prioriterade på bostadsmarknaden. Inom tio år ska Micasa bygga sju nya vård- och omsorgsboende och flera hundra seniorbostäder på uppdrag av staden.

– Vi välkomnar att Micasa är en av oss aktörer som vill ta ansvar och bidra till ett förbättrat samhällsbyggande. Det finns en stor kraft i att vi  nu är fem som arbetar med dessa frågor och delar med oss av lärdomar och vässar våra metoder, säger Morgan Jansson, inköpschef på Stockholmshem och ordförande för bolagens styrgrupp.

Kort om Rättvist byggande
Rättvist byggande omfattar alltifrån krav vid upphandling och kartläggning av hela kedjan av entreprenörer till oannonserade kontroller på byggarbetsplatserna. Rättvist byggande är den ledande arbetsmodellen i branschen när det gäller att säkerställa sund konkurrens på lika villkor och byggarbetsplatser fria från oegentligheter.Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor.


Kontakt


Karl Frisell

chef nyproduktion Micasa Fastigheter och medlem i styrgruppen för Rättvist byggande.

karl.frisell@micasa.se

+46 8 508 360 00

+46 8 508 360 90

Maria Mannerholm

VD Micasa Fastigheter

maria.mannerholm@micasa.se

+46 8 50836000

+46 8 50836010