Hyresgästföreningen och Micasa Fastigheter har kommit överens om hyresnivåerna för 2018.

Hyresnivån för bostäder höjs med 1,29 procent. Höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2018. Den retroaktiva hyresjusteringen för 1 januari till 30 juni fördelas på hyran från 1 juli till 31 december.Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor.


Kontakt


Karl Frisell

chef nyproduktion Micasa Fastigheter och medlem i styrgruppen för Rättvist byggande.

karl.frisell@micasa.se

+46 8 508 360 00

+46 8 508 360 90

Maria Mannerholm

VD Micasa Fastigheter

maria.mannerholm@micasa.se

+46 8 50836000

+46 8 50836010