Från vänster; Karl Frisell, projektchef Micasa Fastigheter, Joakim Larssson (M) Stadsbyggnadsborgarråd, Annika Grönberg, avdelningschef NCC, Erik Slottner (KD), äldreborgarråd Fotograf/Källa: Linnea Moore

Nu börjar vi bygga det nya vård- och omsorgsboendet i Rinkeby. Boendet erbjuder 90 lägenheter för stadens äldre och en arbetsplats med de bästa förutsättningarna för en modern äldrevård. Vi bygger på uppdrag av Stockholms stad, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

- Det har länge efterfrågats fler attraktiva, tillgängliga och funktionsmässiga bostäder för äldre i området. Därför välkomnar jag tillskapandet av ytterligare 90 nya lägenheter för stadens äldre i centrala Rinkeby, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad.

I centrala Rinkeby skapas ett trivsamt boende med hemlika miljöer. Ambitionen är att bygga ett äldreboende utan korridorer och mörka vistelseytor. De gemensamma ytorna på avdelningen i form av kök och vardagsrum ligger så att alla hyresgäster lätt når dessa från sina enskilda lägenheter. Nyckelorden trygghet, tillhörighet, tydlighet, trivsel och teknik är centrala i utformningen av den nya fastigheten, och är i linje med stadens äldreboendeplan 2020, med utblick mot 2040.

- Detta innebär ett stort lyft för äldreomsorgen i Rinkeby-Kista. Det tidigare boendet, som redan är nedlagt, låg i en gammal fastighet som inte var anpassad till dagens behov. Ett äldreboende idag ser väldigt annorlunda ut från vad det gjorde för 50 år sedan och det är glädjande att Rinkebyborna nu får ta del av denna utveckling. I och med det valfrihetssystem vi har i Stockholm hoppas jag att äldre även utanför Järva kommer att sig till detta nya och moderna boende, säger Stockholms stads äldreborgarråd, Erik Slottner (KD).

- Vår ambition är att tillsammans med vår kund skapa trygga och trivsamma boenden och den mest moderna och långsiktigt hållbara fastigheten för den kommande driften och vårdverksamheten, säger Karl Frisell, projektchef på Micasa Fastigheter.

Erfarenheterna från projektet i Rinkeby blir viktiga för de kommande nyproduktioner av boenden som Micasa Fastigheter ska bygga på uppdrag av Stockholm stad. I byggplanerna finns sju vård- och omsorgsboenden inom tio år.

Projektet planeras vara klart hösten 2022. Det är en samverkansentreprenad med NCC som upphandlad entreprenör.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Frisell, Projektchef Micasa Fastigheter, 08-508 360 90

Micasa Fastigheter i Stockholm AB  är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Bolagets huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyror till stadens äldre och personer med funktionsnedsättning, samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Bolaget är sedan 2005 ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Kontakt


Karl Frisell

chef nyproduktion Micasa Fastigheter och medlem i styrgruppen för Rättvist byggande.

karl.frisell@micasa.se

+46 8 508 360 00

+46 8 508 360 90

Maria Mannerholm

VD Micasa Fastigheter

maria.mannerholm@micasa.se

+46 8 50836000

+46 8 50836010