Hyresgästföreningen och Micasa Fastigheter har kommit överens om hyresnivåerna för 2017.

Hyresnivån för bostäder höjs, som högst med 0,85 procent och som lägst med 0,40 procent, från och med 1 januari 2017. I snitt handlar höjningen om mellan 30 och 40 kronor per lägenhet.


Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor.


Kontakt


Karl Frisell

Projektchef Micasa Fastigheter

karl.frisell@micasa.se

+46 8 508 360 00

+46 8 508 360 90

+46 76 123 60 90

Monica Slama

Chef administration

monica.slama@micasa.se

08-508 360 11

Lena Videgren

Kommunikatör

lena.videgren@micasa.se

+46 8 508 360 00

+46 8 508 360 16

+47 76 123 60 16

Maria Mannerholm

VD

maria.mannerholm@micasa.se

+46 8 50836000

+46 8 50836010